بروزرسانی پنج شنبه - ۷ آذر ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با فروش ویلا دو طبقه تازه آباد شمال
کد ملک: f-932
ویلا دو واحده
فروش ویلا دو طبقه تازه آباد شمال 690000000 تومان
زمین: 201 متر بنا: 165 متر 3 خواب 1 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا فروشی تازه آباد دوبلکس
کد ملک: f-919
ویلا فروشی تازه آباد دوبلکس 750000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 11 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان دو طبقه تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-914
فروش ساختمان دو طبقه تازه آباد نوشهر 850000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 210 متر 3 خواب 2 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا دوبلکس تازه آباد نوشهر نوساز
کد ملک: f-842
ویلا دوبلکس تازه آباد نوشهر نوساز 850000000 تومان
زمین: 170 متر بنا: 147 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 302 متری تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-802
ویلا نوساز
فروش ویلا 302 متری تازه آباد نوشهر 850000000 تومان
زمین: 190 متر بنا: 302 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا نقلی قیمت مناسب تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-784
ویلا ارزان قیمت
ویلا نقلی قیمت مناسب تازه آباد نوشهر 405000000 تومان
زمین: 120 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با معاوضه ویلا قدیمی با آپارتمان در نوشهر
کد ملک: f-145
معاوضه با آپارتمان
معاوضه ویلا قدیمی با آپارتمان در نوشهر 290000000 تومان
زمین: 150 متر بنا: 80 متر 2 خواب 0 سرویس 14 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش اسکلت نیمه سازه بتونی تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-669
فروش اسکلت نیمه سازه بتونی تازه آباد نوشهر 550000000 تومان
زمین: 280 متر بنا: 420 متر 2 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان نیمه کاره 330 متری تازه آباد
کد ملک: f-861
3 واحده
فروش ساختمان نیمه کاره 330 متری تازه آباد 850000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 330 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا نقلی 70 متری نوشهر
کد ملک: f-782
ویلا ارزان
فروش ویلا نقلی 70 متری نوشهر 220000000 تومان
زمین: 130 متر بنا: 70 متر 1 خواب 1 سرویس 15 سال ساخت
تصویر مرتبط با ساختمان نیمه کاره نوشهر تازه آباد
کد ملک: f-688
ساختمان نیمه کاره نوشهر تازه آباد 240000000 تومان
زمین: 215 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا دوبلکس فروشی تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-683
معاوضه با آپارتمان
ویلا دوبلکس فروشی تازه آباد نوشهر 650000000 تومان
زمین: 284 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 10 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا سه خوابه دوبلکس تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-645
شرایط وام دارد
فروش ویلا سه خوابه دوبلکس تازه آباد نوشهر 390000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 120 متر 3 خواب 1 سرویس 15 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلای نوساز در تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-582
ویلا نوساز
خرید ویلای نوساز در تازه آباد نوشهر 198000000 تومان
زمین: 170 متر بنا: 140 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان وام دار تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-358
آپارتمان وام دار
فروش آپارتمان وام دار تازه آباد نوشهر 140000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 92 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش خانه قدیمی در تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-308
ویلا قدیمی
فروش خانه قدیمی در تازه آباد نوشهر 230000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 160 متر 2 خواب 1 سرویس 25 سال ساخت
تصویر مرتبط با اسکلت بتونی با جواز ساخت تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-193
معاوضه با ماشین
اسکلت بتونی با جواز ساخت تازه آباد نوشهر 290000000 تومان
زمین: 280 متر بنا: 650 متر 8 خواب 8 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در تازه آباد شمال نوشهر
کد ملک: f-124
فروش ویلا در تازه آباد شمال نوشهر 190000000 تومان
زمین: 175 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا در تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-122
خرید ویلا در تازه آباد نوشهر 230000000 تومان
زمین: 150 متر بنا: 142 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای روستایی و بومی در نوشهر
کد ملک: f-91
فروش ویلای روستایی و بومی در نوشهر 320000000 تومان
زمین: 110 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 10 سال ساخت

کانال املاک مسکن