بروزرسانی پنج شنبه - ۱۹ دی ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با خرید زمین تجاری مسکونی خیرود کنار
کد ملک: f-862
زمین تجاری مسکونی
خرید زمین تجاری مسکونی خیرود کنار 610000000 تومان
زمین: 250 متر کاربری: تجاری مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش ویلا چهار خوابه -خیرود
کد ملک: f-899
فروش ویلا چهار خوابه -خیرود 1200000000 تومان
زمین: 330 متر بنا: 230 متر 4 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا مبله لوکس خیرود نوشهر
کد ملک: f-622
ویلا مبله
فروش ویلا مبله لوکس خیرود نوشهر 3000000000 تومان
زمین: 1050 متر بنا: 330 متر 3 خواب 3 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در شمال خیرود
کد ملک: f-59
فروش ویلا در شمال خیرود 890000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 170 متر 3 خواب 2 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا قدیمی روستایی خیرود نوشهر
کد ملک: f-765
سند دار
ویلا قدیمی روستایی خیرود نوشهر 520000000 تومان
زمین: 388 متر بنا: 175 متر 2 خواب 0 سرویس 20 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا فروشی فوری نوشهر میلیاردی
کد ملک: f-741
ویلا نوساز شهرکی
ویلا فروشی فوری نوشهر میلیاردی 1400000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 240 متر 4 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا فروشی جنگلی نوشهر خیرود
کد ملک: f-739
ویلا نوساز
ویلا فروشی جنگلی نوشهر خیرود 520000000 تومان
زمین: 155 متر بنا: 155 متر 2 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش زمین ویو جنگل خیرود کنار نوشهر
کد ملک: f-538
دارای جواز ساخت
فروش زمین ویو جنگل خیرود کنار نوشهر 800000000 تومان
زمین: 757 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با فروش فوری ویلا در خیرود نوشهر
کد ملک: f-460
معاوضه می شود
فروش فوری ویلا در خیرود نوشهر 460000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا مبله در خیرود نوشهر
کد ملک: f-441
ویلا سنددار
فروش ویلا مبله در خیرود نوشهر 200000000 تومان
زمین: 254 متر بنا: 75 متر 1 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دو طبقه در خیرود کنار نوشهر
کد ملک: f-405
فروش ویلا دو طبقه در خیرود کنار نوشهر 450000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 276 متر 4 خواب 2 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا نیمه سازه در خیرود نوشهر
کد ملک: f-324
معاوضه می شود
فروش ویلا نیمه سازه در خیرود نوشهر 370000000 تومان
زمین: 392 متر بنا: 180 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در خیرود نوشهر
کد ملک: f-297
فروش ویلا در خیرود نوشهر 500000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در خیرود نوشهر 160 متری
کد ملک: f-278
ویلا نوساز
فروش ویلا در خیرود نوشهر 160 متری 750000000 تومان
زمین: 260 متر بنا: 160 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای شهرکی در نوشهر خیرودکنار
کد ملک: f-231
ویلا شهرکی
فروش ویلای شهرکی در نوشهر خیرودکنار 560000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 154 متر 3 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای سه خوابه در خیرود کنار نوشهر
کد ملک: f-68
ویلا شهرکی
فروش ویلای سه خوابه در خیرود کنار نوشهر 960000000 تومان
زمین: 420 متر بنا: 211 متر 3 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا در خیرود نوشهر
کد ملک: f-62
خرید ویلا در خیرود نوشهر 350000000 تومان
زمین: 800 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا فروشی در شمال نوشهر
کد ملک: f-60
ویلا فروشی در شمال نوشهر 820000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 180 متر 3 خواب 2 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش دو ویلای نیمه کاره در شمال نوشهر
کد ملک: f-49
ویلا نیمه سازه
فروش دو ویلای نیمه کاره در شمال نوشهر 850000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 350 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت

کانال املاک مسکن