بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با خرید زمین 251 متری هفت تیر نوشهر
کد ملک: f-868
زمین سند دار
خرید زمین 251 متری هفت تیر نوشهر 627000000 تومان
زمین: 251 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش فوری ویلا دوبلکس هفت تیر
کد ملک: f-858
فروش فوری ویلا دوبلکس هفت تیر 870000000 تومان
زمین: 240 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 12 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ساختمان دو واحده هفت تیر نوشهر
کد ملک: f-857
ساختمان دو واحده
خرید ساختمان دو واحده هفت تیر نوشهر 1050000000 تومان
زمین: 210 متر بنا: 290 متر 4 خواب 2 سرویس 15 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا سه خوابه هفت تیر نوساز نوشهر
کد ملک: f-855
جواز دو طبقه دارد
ویلا سه خوابه هفت تیر نوساز نوشهر 950000000 تومان
زمین: 240 متر بنا: 250 متر 3 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش زمین هفت تیر نوشهر 220 متری
کد ملک: f-529
فروش زمین هفت تیر نوشهر 220 متری 470000000 تومان
زمین: 220 متر کاربری: مسکونی مالکیت: بنچاق جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با فروش ویلای نوساز در هفت تیر نوشهر
کد ملک: 562
ویلای 4 خوابه
فروش ویلای نوساز در هفت تیر نوشهر 550000000 تومان
زمین: 210 متر بنا: 250 متر 4 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش زمین در هفت تیر نوشهر
کد ملک: f-328
فروش زمین در هفت تیر نوشهر 160000000 تومان
زمین: 200 متر متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با فروش ویلا نیمه سازه در هفت تیر
کد ملک: f-255
فروش ویلا نیمه سازه در هفت تیر 220000000 تومان
زمین: 260 متر بنا: 140 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دوبلکس هفت تیر نوشهر
کد ملک: f-195
معاوضه با نوشهر
فروش ویلا دوبلکس هفت تیر نوشهر 360000000 تومان
زمین: 203 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 10 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا سه خوابه در هفت تیر نوشهر با سند مالکیت
کد ملک: f-164
ویلا شهری
ویلا سه خوابه در هفت تیر نوشهر با سند مالکیت 260000000 تومان
زمین: 130 متر بنا: 150 متر 3 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت

کانال املاک مسکن