بروزرسانی پنج شنبه - ۱۹ دی ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با فروش ویلا لوکس ساحلی نوشهر
کد ملک: f-941
ویلا
فروش ویلا لوکس ساحلی نوشهر 4300000000 تومان
زمین: 510 متر بنا: 450 متر 4 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا ساحلی هچیرود
کد ملک: f-731
فروش ویلا ساحلی هچیرود 7500000000 تومان
زمین: 1500 متر بنا: 250 متر 3 خواب 2 سرویس 25 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا ساحلی کلارآباد
کد ملک: f-729
ویلا ساحلی
فروش ویلا ساحلی کلارآباد 7800000000 تومان
زمین: 1700 متر بنا: 370 متر 4 خواب 3 سرویس 14 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا ساحلی شهرکی 650 متری
کد ملک: f-728
فروش ویلا ساحلی شهرکی 650 متری 8800000000 تومان
زمین: 1000 متر بنا: 650 متر 7 خواب 8 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای ساحلی چلک نوشهر
کد ملک: f-719
ویلا ساحلی
فروش ویلای ساحلی چلک نوشهر 1800000000 تومان
زمین: 360 متر بنا: 260 متر 4 خواب 2 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا ساحلی نوشهر
کد ملک: f-712
فروش ویلا ساحلی نوشهر 5500000000 تومان
زمین: 730 متر بنا: 500 متر 5 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا ساحلی فروشی ملکار نوشهر شمال
کد ملک: f-380
ویلا ساحلی فروشی ملکار نوشهر شمال 650000000 تومان
زمین: 150 متر بنا: 150 متر 2 خواب 2 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان ساحلی در رادیو دریا چالوس
کد ملک: f-361
فروش آپارتمان ساحلی در رادیو دریا چالوس 740000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 135 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش مجتمع ساحلی در چالوس شمال
کد ملک: f-113
ساحلی
فروش مجتمع ساحلی در چالوس شمال 2720000000 تومان
زمین: 17000 متر بنا: 290 متر 4 خواب 2 سرویس 11 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای ساحلی در نوشهر 1700 متری
کد ملک: f-98
فروش ویلای ساحلی در نوشهر 1700 متری 35000000000 تومان
زمین: 9000 متر بنا: 1700 متر 5 خواب 3 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش زمین ساحلی نوشهر چلک قواره اول
کد ملک: f-751
زمین شهرکی
فروش زمین ساحلی نوشهر چلک قواره اول 7000000000 تومان
زمین: 2000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش ویلای ساحلی شهرکی نوشهر
کد ملک: f-713
فروش ویلای ساحلی شهرکی نوشهر 6500000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 600 متر 5 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلای ساحلی در مزگا نوشهر
کد ملک: f-174
ویلا ساحلی
ویلای ساحلی در مزگا نوشهر 5100000000 تومان
زمین: 1000 متر بنا: 300 متر 3 خواب 2 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید زمین ساحلی در ملکار نوشهر
کد ملک: f-130
معاوضه با تهران
خرید زمین ساحلی در ملکار نوشهر 4500000000 تومان
زمین: 1500 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین ساحلی دریا بیشه نوشهر
کد ملک: f-129
معاوضه با تهران
فروش زمین ساحلی دریا بیشه نوشهر 14000000000 تومان
زمین: 4000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با فروش ویلای ساحلی در هچیرود
کد ملک: f-119
فروش ویلای ساحلی در هچیرود 3450000000 تومان
زمین: 1800 متر بنا: 450 متر 4 خواب 3 سرویس 14 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای ساحلی در چلندر نوشهر
کد ملک: f-97
معاوضه با تهران
فروش ویلای ساحلی در چلندر نوشهر 1200000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 320 متر 3 خواب 3 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای ساحلی در چالوس
کد ملک: f-31
ویلای ساحلی
فروش ویلای ساحلی در چالوس 6000000000 تومان
زمین: 1300 متر بنا: 400 متر 4 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت

کانال املاک مسکن