بروزرسانی یکشنبه - ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
کد ملک: f-751
زمین شهرکی
فروش زمین ساحلی نوشهر چلک قواره اول 7000000000 تومان
زمین: 2000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: f-731
فروش ویلا ساحلی هچیرود 7500000000 تومان
زمین: 1500 متر بنا: 250 متر 3 خواب 2 سرویس 25 سال ساخت
کد ملک: f-729
ویلا ساحلی
فروش ویلا ساحلی کلارآباد 7800000000 تومان
زمین: 1700 متر بنا: 370 متر 4 خواب 3 سرویس 14 سال ساخت
کد ملک: f-728
فروش ویلا ساحلی شهرکی 650 متری 8800000000 تومان
زمین: 1000 متر بنا: 650 متر 7 خواب 8 سرویس 5 سال ساخت
کد ملک: f-719
ویلا ساحلی
فروش ویلای ساحلی چلک نوشهر 1800000000 تومان
زمین: 360 متر بنا: 260 متر 4 خواب 2 سرویس 4 سال ساخت
کد ملک: f-713
فروش ویلای ساحلی شهرکی نوشهر 6500000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 600 متر 5 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-712
فروش ویلا ساحلی نوشهر 5500000000 تومان
زمین: 730 متر بنا: 500 متر 5 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-380
ویلا ساحلی فروشی ملکار نوشهر شمال 650000000 تومان
زمین: 150 متر بنا: 150 متر 2 خواب 2 سرویس 7 سال ساخت
کد ملک: f-361
فروش آپارتمان ساحلی در رادیو دریا چالوس 540000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 135 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-174
ویلا ساحلی
ویلای ساحلی در مزگا نوشهر 5100000000 تومان
زمین: 1000 متر بنا: 300 متر 3 خواب 2 سرویس 8 سال ساخت
کد ملک: f-119
فروش ویلای ساحلی در هچیرود 3450000000 تومان
زمین: 1800 متر بنا: 450 متر 4 خواب 3 سرویس 14 سال ساخت
کد ملک: f-113
ساحلی
فروش مجتمع ساحلی در چالوس شمال 950000000 تومان
زمین: 17000 متر بنا: 114 متر 3 خواب 2 سرویس 10 سال ساخت
کد ملک: f-98
فروش ویلای ساحلی در نوشهر 1700 متری 25000000000 تومان
زمین: 9000 متر بنا: 170 متر 5 خواب 3 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-97
معاوضه با تهران
فروش ویلای ساحلی در چلندر نوشهر 3900000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 320 متر 3 خواب 3 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-31
ویلای ساحلی
فروش ویلای ساحلی در چالوس 4000000000 تومان
زمین: 1300 متر بنا: 400 متر 4 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت

کانال املاک مسکن