بروزرسانی پنج شنبه - ۷ آذر ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با فروش ویلا کنار جنگل سیسنگان -شمال
کد ملک: f-890
ویلا جنگلی شمال
فروش ویلا کنار جنگل سیسنگان -شمال 1600000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 300 متر 3 خواب 2 سرویس 12 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا  مدرن نوشهر سی سنگان
کد ملک: f-870
ویلا شهرکی
فروش ویلا مدرن نوشهر سی سنگان 3400000000 تومان
زمین: 600 متر بنا: 500 متر 4 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا تریبلکس در سی سنگان نوشهر
کد ملک: f-463
ویلا شرایطی
فروش ویلا تریبلکس در سی سنگان نوشهر 950000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 270 متر 3 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا شهرکی در سی سنگان نوشهر
کد ملک: f-404
شهرک خصوصی
فروش ویلا شهرکی در سی سنگان نوشهر 880000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 200 متر 3 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 3 خوابه در سی سنگان
کد ملک: f-371
تریبلکس
فروش ویلا 3 خوابه در سی سنگان 1200000000 تومان
زمین: 560 متر بنا: 160 متر 3 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا نوساز ملا کلا سی سنگان نوشهر
کد ملک: f-286
ویلا نوساز
فروش ویلا نوساز ملا کلا سی سنگان نوشهر 980000000 تومان
زمین: 385 متر بنا: 220 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در سی سنگان نوشهر
کد ملک: f-282
ویلا ساحلی
فروش ویلا در سی سنگان نوشهر 1700000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 300 متر 3 خواب 2 سرویس 6 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا منطقه توریستی سی سنگان
کد ملک: f-758
فروش ویلا منطقه توریستی سی سنگان 600000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا مهندسی ساز لوکس
کد ملک: f-564
ویلا نوساز
ویلا مهندسی ساز لوکس 550000000 تومان
زمین: 210 متر بنا: 170 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا با ویو کوه در سی سنگان
کد ملک: f-459
فروش ویلا با ویو کوه در سی سنگان 720000000 تومان
زمین: 800 متر بنا: 230 متر 4 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا نوساز در سی سنگان نوشهر
کد ملک: f-444
فروش ویلا نوساز در سی سنگان نوشهر 280000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 110 متر 2 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا لاکچری در سی سنگان نوشهر
کد ملک: f-420
ویلا چوبی
فروش ویلا لاکچری در سی سنگان نوشهر 275000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 110 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 200 متری دو طبقه سی سنگان
کد ملک: f-363
فروش ویلا 200 متری دو طبقه سی سنگان 350000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 200 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دوبلکس در سی سنگان نوشهر
کد ملک: f-338
فروش ویلا دوبلکس در سی سنگان نوشهر 510000000 تومان
زمین: 280 متر بنا: 155 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دوبلکس شهرکی در نوشهر
کد ملک: f-329
فروش ویلا دوبلکس شهرکی در نوشهر 960000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 85 متری در سی سنگان
کد ملک: f-306
فروش ویلا 85 متری در سی سنگان 175000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 85 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در سی سنگان نوشهر ویلا دو طبقه
کد ملک: f-295
فروش ویلا در سی سنگان نوشهر ویلا دو طبقه 350000000 تومان
زمین: 245 متر بنا: 170 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا لوکس در سی سنگان
کد ملک: f-274
فروش ویلا لوکس در سی سنگان 750000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 209 متر 3 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا لوکس در بهترین منطقه سی سنگان
کد ملک: f-265
ویلا لوکس در بهترین منطقه سی سنگان 695000000 تومان
زمین: 330 متر بنا: 220 متر 4 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای شخصی ساز سی سنگان نوشهر
کد ملک: f-263
فروش ویلای شخصی ساز سی سنگان نوشهر 400000000 تومان
زمین: 1020 متر بنا: 300 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا جنگلی سیسنگان نوشهر
کد ملک: f-161
ویلا جنگلی
فروش ویلا جنگلی سیسنگان نوشهر 750000000 تومان
زمین: 260 متر بنا: 220 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت

کانال املاک مسکن