بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با ویلا نوساز جنگلی علی آباد عسگرخان
کد ملک: f-918
ویلا نوساز جنگلی علی آباد عسگرخان 1300000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا با زمین بزرگ علی آباد نوشهر
کد ملک: f-844
ویلا با زمین بزرگ علی آباد نوشهر 1300000000 تومان
زمین: 750 متر بنا: 160 متر 2 خواب 1 سرویس 11 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا فلت در علی آباد
کد ملک: f-374
ویلا مبله
فروش ویلا فلت در علی آباد 220000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 115 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در علی آباد عسگرخان نوشهر
کد ملک: f-88
فروش ویلا در علی آباد عسگرخان نوشهر 830000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 210 متر 3 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت

کانال املاک مسکن