بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با 380 متر ویلا  شهرکی لتینگان نوشهر
کد ملک: f-940
ویلا شهرکی
380 متر ویلا شهرکی لتینگان نوشهر 2950000000 تومان
زمین: 550 متر بنا: 380 متر 4 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا نما رومی لتینگان نوشهر
کد ملک: f-938
خرید ویلا نما رومی لتینگان نوشهر 1800000000 تومان
زمین: 280 متر بنا: 225 متر 4 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا نوشهر -لتینگان
کد ملک: f-884
ویلا نوساز
خرید ویلا نوشهر -لتینگان 1500000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 225 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا نوساز 180 متری لتینگان نوشهر
کد ملک: f-835
ویلا نوساز
فروش ویلا نوساز 180 متری لتینگان نوشهر 1900000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 180 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 225 متری لتینگان نوشهر
کد ملک: f-795
فروش ویلا 225 متری لتینگان نوشهر 1600000000 تومان
زمین: 245 متر بنا: 225 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا شهرکی 220 متری لتینگان نوشهر
کد ملک: f-794
ویلا شهرکی
ویلا شهرکی 220 متری لتینگان نوشهر 2200000000 تومان
زمین: 380 متر بنا: 220 متر 4 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 4 خوابه لتینگان نوساز
کد ملک: f-705
فروش ویلا 4 خوابه لتینگان نوساز 1400000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 335 متر 4 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 5 خوابه دارای استخر لتینگان
کد ملک: f-630
5 خوابه
فروش ویلا 5 خوابه دارای استخر لتینگان 3300000000 تومان
زمین: 900 متر بنا: 500 متر 5 خواب 3 سرویس 12 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای سوپر لوکس استخردار لتینگان
کد ملک: f-624
ویلا استخر دار
فروش ویلای سوپر لوکس استخردار لتینگان 1800000000 تومان
زمین: 800 متر بنا: 430 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا سوپر لوکس در لتینگان نوشهر
کد ملک: f-614
فروش ویلا سوپر لوکس در لتینگان نوشهر 1700000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 260 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا چهار خوابه لتینگان نوشهر
کد ملک: f-307
ویلا شهرکی
فروش ویلا چهار خوابه لتینگان نوشهر 1450000000 تومان
زمین: 305 متر بنا: 200 متر 4 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا 180 متری لتینگان نوشهر فروش فوری
کد ملک: f-768
ویلا نوساز
ویلا 180 متری لتینگان نوشهر فروش فوری 670000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 180 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا لتینگان نوشهر 280 متری
کد ملک: f-767
ویلا نوساز
فروش ویلا لتینگان نوشهر 280 متری 950000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 280 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا نوساز کلید نخورده لتینگان نوشهر شمال
کد ملک: f-753
خرید ویلا نوساز کلید نخورده لتینگان نوشهر شمال 900000000 تومان
زمین: 280 متر بنا: 290 متر 4 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا منطقه توریستی لتینگان نوساز
کد ملک: f-747
ویلا کلید نخورده
فروش ویلا منطقه توریستی لتینگان نوساز 900000000 تومان
زمین: 370 متر بنا: 180 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید و فروش ویلا در لتینگان
کد ملک: f-704
ویلا نوساز
خرید و فروش ویلا در لتینگان 900000000 تومان
زمین: 370 متر بنا: 260 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش دو ویلا شهرکی لتینگان نوشهر
کد ملک: f-668
ویلا نوساز
فروش دو ویلا شهرکی لتینگان نوشهر 720000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 210 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دوبلکس منطقه خوب لتینگان
کد ملک: f-666
فروش ویلا دوبلکس منطقه خوب لتینگان 590000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 170 متر 2 خواب 1 سرویس 10 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا تریبلکس قیمت مناسب لتینگان نوشهر
کد ملک: f-654
فروش ویلا تریبلکس قیمت مناسب لتینگان نوشهر 460000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 220 متر 3 خواب 2 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با ويلا كوچه افشين فروش فوری
کد ملک: f-652
ويلا كوچه افشين فروش فوری 380000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا نوساز منطقه توریستی لتینگان
کد ملک: f-636
ویلا 4 خوابه
ویلا نوساز منطقه توریستی لتینگان 550000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 210 متر 4 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلای نوساز ویلا نشین لتینگان مازندران
کد ملک: f-629
ویلای نوساز ویلا نشین لتینگان مازندران 450000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 180 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا شهرکی لتینگان نوشهر
کد ملک: f-628
ویلا شهرکی
خرید ویلا شهرکی لتینگان نوشهر 850000000 تومان
زمین: 260 متر بنا: 175 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا شهرکی مهندسی ساخت لتینگان
کد ملک: f-627
ویلا شهرکی
فروش ویلا شهرکی مهندسی ساخت لتینگان 1700000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 280 متر 4 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا فروش فوری لتینگان190 متری
کد ملک: f-623
ویلا سه خوابه
ویلا فروش فوری لتینگان190 متری 510000000 تومان
زمین: 180 متر بنا: 190 متر 3 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دوبلکس دو خوابه لتینگان شمال
کد ملک: f-621
فروش ویلا دوبلکس دو خوابه لتینگان شمال 550000000 تومان
زمین: 380 متر بنا: 170 متر 2 خواب 2 سرویس 10 سال ساخت
تصویر مرتبط با یک ویلای نوساز 3 خوابه جهت فروش لتینگان
کد ملک: f-620
ویلا نوساز
یک ویلای نوساز 3 خوابه جهت فروش لتینگان 650000000 تومان
زمین: 240 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا سوپر لوکس در منطقه توریستی نوشهر
کد ملک: f-619
فروش ویلا سوپر لوکس در منطقه توریستی نوشهر 2000000000 تومان
زمین: 780 متر بنا: 350 متر 3 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا شهرکی فروشی در لتینگان
کد ملک: f-618
ویلا شهرکی
ویلا شهرکی فروشی در لتینگان 550000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا شهرکی لتینگان شمال نوشهر
کد ملک: f-615
ویلا شهرکی
ویلا شهرکی لتینگان شمال نوشهر 1500000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 250 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا نوساز فروشی لتینگان نوشهر
کد ملک: f-613
ویلا نوساز
ویلا نوساز فروشی لتینگان نوشهر 630000000 تومان
زمین: 340 متر بنا: 220 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا فول مبله لتینگان نوشهر
کد ملک: f-514
ویلا شهرکی
فروش ویلا فول مبله لتینگان نوشهر 2800000000 تومان
زمین: 900 متر بنا: 400 متر 4 خواب 3 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا شیک لتینگان نوشهر 4 خوابه
کد ملک: f-489
ویلا نوساز
ویلا شیک لتینگان نوشهر 4 خوابه 750000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 315 متر 4 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا سنددار در لتینگان نوشهر
کد ملک: f-462
فروش ویلا سنددار در لتینگان نوشهر 420000000 تومان
زمین: 550 متر بنا: 120 متر 2 خواب 2 سرویس 12 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا کلید نخورده در لتینگان نوشهر
کد ملک: f-457
ویلا نوساز
فروش ویلا کلید نخورده در لتینگان نوشهر 620000000 تومان
زمین: 270 متر بنا: 160 متر 2 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دوبلکس در لتینگان نوشهر
کد ملک: f-455
ویلا نوساز
فروش ویلا دوبلکس در لتینگان نوشهر 420000000 تومان
زمین: 365 متر بنا: 250 متر 4 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دو خوابه در لتینگان نوشهر
کد ملک: f-438
فروش ویلا دو خوابه در لتینگان نوشهر 390000000 تومان
زمین: 170 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 200 متری ارزان در لتینگان
کد ملک: f-385
ویلا شهرکی
فروش ویلا 200 متری ارزان در لتینگان 530000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 200 متر 3 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا شهرکی در لتینگان نوشهر
کد ملک: f-384
ویلا شهرکی
فروش ویلا شهرکی در لتینگان نوشهر 525000000 تومان
زمین: 275 متر بنا: 190 متر 3 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا نوساز شیک در لتینگان نوشهر
کد ملک: f-382
ویلا نوساز
فروش ویلا نوساز شیک در لتینگان نوشهر 470000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 170 متر 3 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا سه خوابه در لتینگان نوشهر
کد ملک: f-379
ویلا شهرکی
فروش ویلا سه خوابه در لتینگان نوشهر 480000000 تومان
زمین: 230 متر بنا: 170 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در شهرک افشین نوشهر
کد ملک: f-264
معاوضه می شود
فروش ویلا در شهرک افشین نوشهر 450000000 تومان
زمین: 550 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا شیک در لتینگان نوشهر
کد ملک: f-236
فروش ویلا شیک در لتینگان نوشهر 620000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 210 متر 3 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلای نوساز پنج خوابه در لتینگان شمال
کد ملک: f-174
ویلا 5خوابه
ویلای نوساز پنج خوابه در لتینگان شمال 600000000 تومان
زمین: 315 متر بنا: 215 متر 5 خواب 3 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای ارزان در لتینگان نوشهر
کد ملک: f-170
ویلای ارزان
فروش ویلای ارزان در لتینگان نوشهر 380000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 140 متر 2 خواب 2 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در نوشهر در لتینگان 360 متری
کد ملک: f-105
فروش ویلا در نوشهر در لتینگان 360 متری 930000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 360 متر 3 خواب 2 سرویس 6 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا فروشی 202متری در لتینگان نوشهر
کد ملک: f-99
ویلا فروشی 202متری در لتینگان نوشهر 665000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 202 متر 4 خواب 2 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا فروشی در شمال لتینگان ویو جنگل
کد ملک: f-94
ویلا فروشی در شمال لتینگان ویو جنگل 650000000 تومان
زمین: 243 متر بنا: 180 متر 3 خواب 3 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا 190 متری در لتینگان نوشهر
کد ملک: f-69
ویلا 190 متری در لتینگان نوشهر 810000000 تومان
زمین: 180 متر بنا: 190 متر 3 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای نوساز در نوشهر لتینگان
کد ملک: f-67
فروش ویلای نوساز در نوشهر لتینگان 330000000 تومان
زمین: 230 متر بنا: 180 متر 3 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا فروشی در لتینگان نوشهر
کد ملک: f-57
ویلا فروشی در لتینگان نوشهر 680000000 تومان
زمین: 202 متر بنا: 190 متر 3 خواب 2 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا فروشی در شمال لتینگان
کد ملک: f-55
ویلا فروشی در شمال لتینگان 550000000 تومان
زمین: 330 متر بنا: 230 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در لتینگان نوشهر
کد ملک: f-47
ویلا دوبلکس
فروش ویلا در لتینگان نوشهر 310000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 140 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا لتینگان شمال دوبلکس نوشهر
کد ملک: f-17
ویلا دوبلکس
فروش ویلا لتینگان شمال دوبلکس نوشهر 750000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 150 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت

کانال املاک مسکن