بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با فروش زمین 500 متری - لشکنار
کد ملک: f-926
فروش زمین 500 متری - لشکنار 75000000 تومان
زمین: 500 متر کاربری: ندارد مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی

کانال املاک مسکن