بروزرسانی چهارشنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با خرید ویلا استخر دار نوشهر 300 متری
کد ملک: f-840
ویلا 4 خوابه
خرید ویلا استخر دار نوشهر 300 متری 3400000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 300 متر 4 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا باغ شمال نوشهر
کد ملک: f-744
ویلا جنگلی
فروش ویلا باغ شمال نوشهر 14000000000 تومان
زمین: 4000 متر بنا: هزا متر 7 خواب 5 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا باغ نجارده نوشهر
کد ملک: f-723
ویلا نوساز
فروش ویلا باغ نجارده نوشهر 1900000000 تومان
زمین: 700 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا با متریال عالی در نجارده نوشهر
کد ملک: f-258
ویو جنگل
فروش ویلا با متریال عالی در نجارده نوشهر 5000000000 تومان
زمین: 1250 متر بنا: 700 متر 4 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش باغ ویلای بزرگ در شمال نوشهر
کد ملک: f-75
فروش باغ ویلای بزرگ در شمال نوشهر 18000000000 تومان
زمین: 5530 متر بنا: 550 متر 4 خواب 3 سرویس 10 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا در نجارده نوشهر
کد ملک: f-4
ویلا باغ
خرید ویلا در نجارده نوشهر 1450000000 تومان
زمین: 700 متر بنا: 110 متر 2 خواب 2 سرویس 15 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای نقلی قیمت مناسب نجارده
کد ملک: f-592
فروش ویلای نقلی قیمت مناسب نجارده 140000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 6 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا  160 متری در نجارده
کد ملک: f-317
فروش ویلا 160 متری در نجارده 300000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 160 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت

کانال املاک مسکن