بروزرسانی شنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
کد ملک: f-204
معاوضه با نوشهر
فروش ویلای کلید نخورده در نیرنگ نوشهر 300000000 تومان
زمین: 166 متر بنا: 204 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-194
اسکلت بتونی
فروش ملک نیمه سازه اسکلت بتونی نوشهر 150000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-183
ویلای ارزان
فروش ویلای ارزان روستایی نوشهر 220000000 تومان
زمین: 130 متر بنا: 85 متر 2 خواب 1 سرویس 7 سال ساخت
کد ملک: f-172
معاوضه با تهران
فروش ویلا در شهرک فرهنگیان شمال 690000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 170 متر 2 خواب 3 سرویس 17 سال ساخت
کد ملک: 506
فروش خانه کلنگی در نوشهر نیرنگ 100000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 27 سال ساخت
کد ملک: f-80
معاوضه با نوشهر
فروش زمین در شهرک نیرو انتظامی در نوشهر 180000000 تومان
زمین: 500 متر کاربری: جلگه جنگلی مالکیت: شورایی
کد ملک: f-51
خرید ویلا در مازندران نیرنگ نوشهر 200000000 تومان
زمین: 180 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
کد ملک: f-46
ویلا کلنگی ارزان
فروش خانه کلنگی در نی رنگ نوشهر 175000000 تومان
زمین: 170 متر بنا: 65 متر 1 خواب 1 سرویس 35 سال ساخت
کد ملک: f-33
فروش ویلای فلت در نوشهر نیرنگ 450000000 تومان
زمین: 235 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-26
ویلا فلت
فروش ویلای فلت در نیرنگ نوشهر 310000000 تومان
زمین: 210 متر بنا: 92 متر 2 خواب 1 سرویس 14 سال ساخت
کد ملک: f-18
فروش ویلای نیمه سازه در نی رنگ 280000000 تومان
زمین: 230 متر بنا: 180 متر 2 خواب 0 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-15
ویلا شهرکی
فروش ویلا در شهرک فرهنگیان نوشهر 410000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 220 متر 2 خواب 2 سرویس 10 سال ساخت
کد ملک: f-5
ویلا روستایی
فروش ویلا در نی رنگ نوشهر 270000000 تومان
زمین: 270 متر بنا: 140 متر 3 خواب 1 سرویس 10 سال ساخت
کد ملک: f-1
ویلا شهرکی
ویلای چشم انداز جنگل نوشهر 1400000000 تومان
زمین: 600 متر بنا: 280 متر 3 خواب 3 سرویس 9 سال ساخت

کانال املاک مسکن