بروزرسانی پنج شنبه - ۷ آذر ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با فروش ویلا شهرکی در نوشهر
کد ملک: f-350
معاوضه با زمین
فروش ویلا شهرکی در نوشهر 2800000000 تومان
زمین: 322 متر بنا: 330 متر 4 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا نقلی نوساز نیرنگ فروشی
کد ملک: f-902
معاوضه با زمین
ویلا نقلی نوساز نیرنگ فروشی 710000000 تومان
زمین: 140 متر بنا: 150 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا  دوبلکس شهرکی نوشهر
کد ملک: f-872
ویلا سنددار
فروش ویلا دوبلکس شهرکی نوشهر 900000000 تومان
زمین: 280 متر بنا: 200 متر 2 خواب 1 سرویس 14 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا روستایی نوشهر نیرنگ 90 متری
کد ملک: f-838
معاوضه می شود
ویلا روستایی نوشهر نیرنگ 90 متری 750000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 23 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا کلنگی شمال نیرنگ 90 متری
کد ملک: f-837
خرید ویلا کلنگی شمال نیرنگ 90 متری 450000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 30 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا کلنگی نیرنگ نوشهر 70 متری
کد ملک: f-836
ویلا کلنگی نیرنگ نوشهر 70 متری 300000000 تومان
زمین: 188 متر بنا: 70 متر 1 خواب 1 سرویس 29 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا در مازندران نیرنگ نوشهر
کد ملک: f-51
خرید ویلا در مازندران نیرنگ نوشهر 700000000 تومان
زمین: 180 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای فلت در نوشهر نیرنگ 100 متری
کد ملک: f-33
فروش ویلای فلت در نوشهر نیرنگ 100 متری 600000000 تومان
زمین: 235 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای فلت در نیرنگ نوشهر 210 متری
کد ملک: f-26
ویلا فلت
فروش ویلای فلت در نیرنگ نوشهر 210 متری 510000000 تومان
زمین: 210 متر بنا: 92 متر 2 خواب 1 سرویس 16 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلای چشم انداز جنگل نوشهر
کد ملک: f-1
ویلا شهرکی
ویلای چشم انداز جنگل نوشهر 3100000000 تومان
زمین: 600 متر بنا: 280 متر 3 خواب 3 سرویس 11 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا نیمه کاره روستایی نیرنگ نوشهر
کد ملک: f-841
ویلا نیمه کاره روستایی نیرنگ نوشهر 250000000 تومان
زمین: 168 متر بنا: 85 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا نیمه کاره نوشهر نیرنگ نوشهر
کد ملک: f-871
نیمه سازه
ویلا نیمه کاره نوشهر نیرنگ نوشهر 620000000 تومان
زمین: 210 متر بنا: متر 5 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای نیمه سازه در نی رنگ
کد ملک: f-18
فروش ویلای نیمه سازه در نی رنگ 570000000 تومان
زمین: 230 متر بنا: 180 متر 2 خواب 0 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای کلنگی نیرنگ نوشهر روستایی
کد ملک: f-648
کلنگی سند دار
فروش ویلای کلنگی نیرنگ نوشهر روستایی 145000000 تومان
زمین: 330 متر بنا: 80 متر 2 خواب - 30 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای نوساز در نیرنگ نوشهر
کد ملک: f-633
ویلا دو خوابه
فروش ویلای نوساز در نیرنگ نوشهر 270000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 170 متر 2 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا نیمه کاره نیرنگ نوشهر
کد ملک: f-509
پیش فروش ویلا
ویلا نیمه کاره نیرنگ نوشهر 310000000 تومان
زمین: 140 متر بنا: 150 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای لوکس در نوشهر
کد ملک: f-478
ویلا لاکچری
فروش ویلای لوکس در نوشهر 4300000000 تومان
زمین: 2000 متر بنا: 700 متر 5 خواب 8 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای کلید نخورده در نیرنگ نوشهر
کد ملک: f-204
معاوضه با نوشهر
فروش ویلای کلید نخورده در نیرنگ نوشهر 700000000 تومان
زمین: 166 متر بنا: 204 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ملک نیمه سازه اسکلت بتونی نوشهر
کد ملک: f-194
اسکلت بتونی
فروش ملک نیمه سازه اسکلت بتونی نوشهر 150000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای ارزان روستایی نوشهر
کد ملک: f-183
ویلای ارزان
فروش ویلای ارزان روستایی نوشهر 320000000 تومان
زمین: 130 متر بنا: 85 متر 2 خواب 1 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در شهرک فرهنگیان شمال
کد ملک: f-172
معاوضه با تهران
فروش ویلا در شهرک فرهنگیان شمال 950000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 170 متر 2 خواب 3 سرویس 17 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش خانه کلنگی در نوشهر نیرنگ
کد ملک: 506
فروش خانه کلنگی در نوشهر نیرنگ 100000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 27 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش خانه کلنگی در نی رنگ نوشهر
کد ملک: f-46
ویلا کلنگی ارزان
فروش خانه کلنگی در نی رنگ نوشهر 175000000 تومان
زمین: 170 متر بنا: 65 متر 1 خواب 1 سرویس 35 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در شهرک فرهنگیان نوشهر
کد ملک: f-15
ویلا شهرکی
فروش ویلا در شهرک فرهنگیان نوشهر 810000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 220 متر 2 خواب 2 سرویس 10 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در نی رنگ نوشهر
کد ملک: f-5
ویلا روستایی
فروش ویلا در نی رنگ نوشهر 470000000 تومان
زمین: 270 متر بنا: 140 متر 3 خواب 1 سرویس 10 سال ساخت

کانال املاک مسکن