بروزرسانی پنج شنبه - ۷ آذر ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با ویلا فروش چلندر نوشهر 190 متر
کد ملک: f-953
ویلا فروش چلندر نوشهر 190 متر 1150000000 تومان
زمین: 295 متر بنا: 190 متر 3 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا نوساز سه خوابه در چلندر
کد ملک: f-553
ویلا نوساز
خرید ویلا نوساز سه خوابه در چلندر 880000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 170 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا سه خوابه در چلندر نوشهر
کد ملک: f-439
ویلا دوبلکس
فروش ویلا سه خوابه در چلندر نوشهر 820000000 تومان
زمین: 585 متر بنا: 140 متر 3 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 270 متری در چلندر
کد ملک: f-391
ویلا دوبلکس
فروش ویلا 270 متری در چلندر 920000000 تومان
زمین: 270 متر بنا: 110 متر 3 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا شهرکی در چلندر نوشهر
کد ملک: f-373
فروش ویلا شهرکی در چلندر نوشهر 860000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 140 متر 3 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دوبلکس نوساز در چلندر نوشهر
کد ملک: f-470
معاوضه با تهران
فروش ویلا دوبلکس نوساز در چلندر نوشهر 310000000 تومان
زمین: 225 متر بنا: 180 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 300 متری در چلندر
کد ملک: f-453
فروش ویلا 300 متری در چلندر 1200000000 تومان
زمین: 620 متر بنا: 300 متر 4 خواب 3 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا سنددار در چلندر نوشهر
کد ملک: f-450
فروش ویلا سنددار در چلندر نوشهر 165000000 تومان
زمین: 285 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 15 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دو خوابه در چلندر نوشهر
کد ملک: f-437
معاوضه می شود
فروش ویلا دو خوابه در چلندر نوشهر 385000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 110 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا فلت در چلندر نوشهر 160 متری
کد ملک: f-392
ویلا ارزان
فروش ویلا فلت در چلندر نوشهر 160 متری 620000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 160 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا ارزان در چلندر نوشهر
کد ملک: f-362
ویلا مبله
فروش ویلا ارزان در چلندر نوشهر 420000000 تومان
زمین: 210 متر بنا: 110 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا تریبلکس در چلندر نوشهر
کد ملک: f-320
فروش ویلا تریبلکس در چلندر نوشهر 850000000 تومان
زمین: 520 متر بنا: 290 متر 3 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا مبله در چلندر
کد ملک: f-312
ویلا مبله
فروش ویلا مبله در چلندر 290000000 تومان
زمین: 230 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 115 متری فلت در چلندر
کد ملک: f-302
فروش ویلا 115 متری فلت در چلندر 280000000 تومان
زمین: 270 متر بنا: 115 متر 2 خواب 1 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 90 متری در چلندر
کد ملک: f-294
فروش ویلا 90 متری در چلندر 260000000 تومان
زمین: 180 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا نوساز در نوشهر
کد ملک: f-285
معاوضه می شود
ویلا نوساز در نوشهر 260000000 تومان
زمین: 205 متر بنا: 154 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا شیک در چلندر
کد ملک: f-245
فروش ویلا شیک در چلندر 500000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 157 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت

کانال املاک مسکن