بروزرسانی پنج شنبه - ۱۹ دی ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با فروش زمین 4600 متری در کجور
کد ملک: f-936
معاوضه با ماشین
فروش زمین 4600 متری در کجور 700000000 تومان
زمین: 4600 متر کاربری: زراعی مالکیت: شورایی جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با فروش زمین 500 متری ویسر کجور
کد ملک: f-928
زمین ییلاقی
فروش زمین 500 متری ویسر کجور 175000000 تومان
زمین: 500 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین پول کجور نوشهر
کد ملک: f-752
معاوضه با ماشین
فروش زمین پول کجور نوشهر 160000000 تومان
زمین: 300 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با فروش زمین کناره موزه کندلوس
کد ملک: f-684
فروش زمین کناره موزه کندلوس 290000000 تومان
زمین: 1000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با زمین ویلایی  کجور کندلوس نوشهر
کد ملک: f-608
زمین ویلایی کجور کندلوس نوشهر 1740000000 تومان
زمین: 14500 متر کاربری: مسکونی مالکیت: بنچاق جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با فروش ویلا جنگلی زانوس نوشهر
کد ملک: f-951
معاوضه با زمین
فروش ویلا جنگلی زانوس نوشهر 600000000 تومان
زمین: 330 متر بنا: 130 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در کجور نوشهر جنگلی
کد ملک: f-724
ویلا نوساز
فروش ویلا در کجور نوشهر جنگلی 610000000 تومان
زمین: 360 متر بنا: 105 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا فلت در کدیر نوشهر
کد ملک: f-313
ویلا مبله
فروش ویلا فلت در کدیر نوشهر 220000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 110 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در یکتاسرا نوشهر
کد ملک: f-303
ویلا لوکس
فروش ویلا در یکتاسرا نوشهر 900000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 130 متر 4 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای ییلاقی در منطقه کجور نوشهر
کد ملک: 407
معاوضه با نوشهر
فروش ویلای ییلاقی در منطقه کجور نوشهر 550000000 تومان
زمین: 2000 متر بنا: 135 متر 2 خواب 1 سرویس 14 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دوبلکس کجور دلسم نوشهر
کد ملک: f-690
فروش فوری
فروش ویلا دوبلکس کجور دلسم نوشهر 190000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا  کجور نوشهر منطقه ییلاقی 130 متری
کد ملک: f-388
ویلا ارزان
فروش ویلا کجور نوشهر منطقه ییلاقی 130 متری 450000000 تومان
زمین: 355 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 15 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا همکف در جاده آب پری نوشهر
کد ملک: f-314
فروش ویلا همکف در جاده آب پری نوشهر 220000000 تومان
زمین: 230 متر بنا: 110 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در کجور نوشهر 150 متری
کد ملک: f-253
فروش ویلا در کجور نوشهر 150 متری 495000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 150 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا مسکونی در کجور نوشهر مازندران
کد ملک: f-249
ویلا ییلاقی
فروش ویلا مسکونی در کجور نوشهر مازندران 280000000 تومان
زمین: 254 متر بنا: 155 متر 3 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در کجور کدیر نوشهر
کد ملک: f-248
ویلا ییلاقی
فروش ویلا در کجور کدیر نوشهر 200000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 140 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت

کانال املاک مسکن