بروزرسانی پنج شنبه - ۷ آذر ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با آپارتمان بر خیابان تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-923
آپارتمان بر خیابان تازه آباد نوشهر 410000000 تومان
زمین: 170 متر بنا: 124 متر 2 خواب 1 سرویس 12 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان تجاری مسکونی نوشهر
کد ملک: f-922
فروش ساختمان تجاری مسکونی نوشهر 2100000000 تومان
زمین: 160 متر بنا: 351 متر 2 خواب 1 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان تازه آباد نوشهر جنگلی
کد ملک: f-912
فروش آپارتمان تازه آباد نوشهر جنگلی 295000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 92 متر 2 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان نوشهر 140 متری جنگلی
کد ملک: f-787
آپارتمان جنگلی
فروش آپارتمان نوشهر 140 متری جنگلی 560000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 140 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان تک واحدی نی رنگ نوشهر
کد ملک: f-663
ویو جنگل
فروش آپارتمان تک واحدی نی رنگ نوشهر 425000000 تومان
زمین: 180 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت

کانال املاک مسکن