بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با فروش زمین کوچه  شهید بخشی  نوشهر
کد ملک: f-674
زمین سنددار
فروش زمین کوچه شهید بخشی نوشهر 770000000 تومان
زمین: 190 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با فروش زمین کوچه کانال شهید بخشی نوشهر
کد ملک: f-481
معاوضه با تهران
فروش زمین کوچه کانال شهید بخشی نوشهر 1400000000 تومان
زمین: 320 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمالی جنوبی

کانال املاک مسکن