بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با فروش زمین گرامجان چالوس
کد ملک: f-972
فروش زمین گرامجان چالوس 720000000 تومان
زمین: 335 متر کاربری: مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین شهرکی دوجمان چالوس
کد ملک: f-607
فروش زمین شهرکی دوجمان چالوس 950000000 تومان
زمین: 836 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمالی
تصویر مرتبط با فروش ویلا کلنگی 75 متری چالوس
کد ملک: f-929
فروش ویلا کلنگی 75 متری چالوس 320000000 تومان
زمین: 143 متر بنا: 75 متر 2 خواب 0 سرویس 35 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا فلت چالوس 110 متری
کد ملک: f-866
معاوضه با ماشین
فروش ویلا فلت چالوس 110 متری 800000000 تومان
زمین: 210 متر بنا: 110 متر 2 خواب 1 سرویس 6 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا کلنگی چالوس 516 متری
کد ملک: f-773
کلنگی
ویلا کلنگی چالوس 516 متری 850000000 تومان
زمین: 516 متر بنا: 90 متر 2 خواب 0 سرویس 25 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دوبلکس مبله فروش سردآبرود چالوس
کد ملک: f-610
فروش ویلا دوبلکس مبله فروش سردآبرود چالوس 500000000 تومان
زمین: 1156 متر بنا: 80 متر 2 خواب 1 سرویس 6 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش دو واحد آپارتمان در چالوس
کد ملک: f-367
شخصی ساز
فروش دو واحد آپارتمان در چالوس 800000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 94 متر 2 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان در برج نگین چالوس
کد ملک: f-359
فروش آپارتمان در برج نگین چالوس 552000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 133 متر 3 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا با دو واحد مجزا در چالوس
کد ملک: f-322
ویلا دو واحده
فروش ویلا با دو واحد مجزا در چالوس 420000000 تومان
زمین: 290 متر بنا: 200 متر 4 خواب 2 سرویس 15 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان بام چالوس لاکچری در برج
کد ملک: f-266
معاوضه با ماشین
فروش آپارتمان بام چالوس لاکچری در برج 3200000000 تومان
زمین: 54000 متر بنا: 270 متر 3 خواب 2 سرویس 12 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا کلنگی ارزان چالوس
کد ملک: f-956
فروش ویلا کلنگی ارزان چالوس 310000000 تومان
زمین: 100 متر بنا: 70 متر 2 خواب - 30 سال ساخت
تصویر مرتبط با معاوضه آپارتمان نوشهر با زمین ویلا
کد ملک: f-511
معاوضه میشود
معاوضه آپارتمان نوشهر با زمین ویلا 330000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 110 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا نوساز در چالوس
کد ملک: f-366
معاوضه می شود
فروش ویلا نوساز در چالوس 830000000 تومان
زمین: 360 متر بنا: 210 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دو خوابه در چالوس
کد ملک: f-348
معاوضه می شود
فروش ویلا دو خوابه در چالوس 950000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا فلت کلنگی چالوس
کد ملک: f-318
فروش ویلا فلت کلنگی چالوس 510000000 تومان
زمین: 440 متر بنا: 120 متر 3 خواب 1 سرویس 30 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا مبله در چالوس
کد ملک: f-290
ویلا مبله
فروش ویلا مبله در چالوس 560000000 تومان
زمین: 315 متر بنا: 146 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش زمین در دوستگر چالوس
کد ملک: f-210
معاوضه با نوشهر
فروش زمین در دوستگر چالوس 390000000 تومان
زمین: 240 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شرقی
تصویر مرتبط با فروش زمین ساحلی در رادیو دریا چالوس
کد ملک: f-200
معاوضه با تهران
فروش زمین ساحلی در رادیو دریا چالوس 912000000 تومان
زمین: 419 متر کاربری: هتل آپارتمان مالکیت: شش دانگ جهت: شمالی جنوبی

کانال املاک مسکن