بروزرسانی پنج شنبه - ۱۹ دی ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با فروش ساختمان دو واحدی سنگتجن
کد ملک: f-958
معاوضه با زمین
فروش ساختمان دو واحدی سنگتجن 800000000 تومان
زمین: 160 متر بنا: 240 متر 4 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا روستای سنگتجن نوشهر 200 متری
کد ملک: f-762
ویلا دوبلکس
فروش ویلا روستای سنگتجن نوشهر 200 متری 520000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 12 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا دو واحده روستایی نوشهر
کد ملک: f-694
ویلا دو واحده روستایی نوشهر 470000000 تومان
زمین: 250متر متر بنا: 160 متر 2 خواب 0 سرویس 10 سال ساخت
تصویر مرتبط با معاوضه ویلا باغ در شمال نوشهر سنگتجن
کد ملک: f-579
معاوضه با آپارتمان
معاوضه ویلا باغ در شمال نوشهر سنگتجن 950000000 تومان
زمین: 1050 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 18 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دوبلکس در سنگتجن نوشهر
کد ملک: f-199
ویلا ارزان
فروش ویلا دوبلکس در سنگتجن نوشهر 500000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان کلی فروش تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-156
فروش آپارتمان کلی فروش تازه آباد نوشهر 950000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 404 متر 6 خواب 3 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان دو واحده در سنگ تجن نوشهر
کد ملک: f-140
خانه روستایی
فروش ساختمان دو واحده در سنگ تجن نوشهر 600000000 تومان
زمین: 196 متر بنا: 170 متر 4 خواب 0 سرویس 12 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان در سنگتجن نوشهر
کد ملک: f-114
معاوضه با نوشهر
فروش آپارتمان در سنگتجن نوشهر 350000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 125 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در سنگتجن نوشهر
کد ملک: f-44
ویلا کلنگی
فروش ویلا در سنگتجن نوشهر 910000000 تومان
زمین: 900 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 27 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در سنگتجن نوشهر 220 متری
کد ملک: f-30
ویلا فلت
فروش ویلا در سنگتجن نوشهر 220 متری 460000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 85 متر 2 خواب 1 سرویس 11 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در سنگتجن شمال نوشهر
کد ملک: f-22
ویلای ارزان
فروش ویلا در سنگتجن شمال نوشهر 490000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 120 متر 3 خواب 1 سرویس 12 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان روستایی قیمت مناسب سنگتجن
کد ملک: f-643
ویلا روستایی
فروش ساختمان روستایی قیمت مناسب سنگتجن 590000000 تومان
زمین: 600 متر بنا: 80 متر 2 خواب 1 سرویس 11 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 200 متری سنگتجن نوشهر
کد ملک: f-279
ویلا نیمه سازه
فروش ویلا 200 متری سنگتجن نوشهر 350000000 تومان
زمین: 150 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا کلنگی سنگتجن نوشهر 178 متری
کد ملک: f-810
ویلا بر خیابان اصلی
ویلا کلنگی سنگتجن نوشهر 178 متری 270000000 تومان
زمین: 178 متر بنا: 95 متر 2 خواب 1 سرویس 25 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا روستایی منطقه سنگتجن نوشهر
کد ملک: f-763
ویلا
ویلا روستایی منطقه سنگتجن نوشهر 270000000 تومان
زمین: 170 متر بنا: 80 متر 1 خواب 0 سرویس 15 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا روستایی نوشهر سنگتجن شمال
کد ملک: f-761
ویلا روستایی
ویلا روستایی نوشهر سنگتجن شمال 190000000 تومان
زمین: 150 متر بنا: 80 متر 1 خواب 0 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا کلنگی سنگتجن نوشهر شمال
کد ملک: f-644
ویلا کلنگی
فروش ویلا کلنگی سنگتجن نوشهر شمال 270000000 تومان
زمین: 450 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 22 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا قیمت مناسب در نوشهر سنگتجن
کد ملک: f-541
ویلا ارزان
ویلا قیمت مناسب در نوشهر سنگتجن 240000000 تومان
زمین: 150 متر بنا: 150 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان روستایی در سنگتجن نوشهر
کد ملک: f-185
ساختمان روستایی
فروش ساختمان روستایی در سنگتجن نوشهر 135000000 تومان
زمین: 150 متر بنا: 85 متر 2 خواب 0 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلای نیمه ساخته در نوشهر خیابان فرمانداری
کد ملک: f-150
ویلای نیمه ساخته در نوشهر خیابان فرمانداری 320000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 105 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان دو واحده ارزان در نوشهر
کد ملک: f-146
معاوضه با نوشهر
فروش ساختمان دو واحده ارزان در نوشهر 295000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 170 متر 4 خواب 0 سرویس 5 سال ساخت

کانال املاک مسکن