بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با فروش زمین بر اصلی کمربندی 450 متری
کد ملک: f-549
فروش زمین بر اصلی کمربندی 450 متری 1200000000 تومان
زمین: ۴۵۰ متر کاربری: مالکیت: شش دانگ جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین کمربندی نوشهر
کد ملک: f-526
زمین تجاری
فروش زمین کمربندی نوشهر 1050000000 تومان
زمین: 430 متر کاربری: مالکیت: فاقد سند جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با زمین فروشی ارزان در کمربندی نوشهر
کد ملک: f-201
معاوضه با تهران
زمین فروشی ارزان در کمربندی نوشهر 850000000 تومان
زمین: 1500 متر کاربری: ندارد مالکیت: شش دانگ جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با 1260mزمین تجاری براتوبان اصلی سنددار
کد ملک: f-507
زمین تجاری
1260mزمین تجاری براتوبان اصلی سنددار 1900000000 تومان
زمین: 1260 متر کاربری: مالکیت: شش دانگ جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین برکمربندی نوشهر چالوس
کد ملک: f-187
معاوضه با تهران
فروش زمین برکمربندی نوشهر چالوس 3500000000 تومان
زمین: 5000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند جهت: شمالی جنوبی

کانال املاک مسکن