بروزرسانی پنج شنبه - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
کد ملک: f-725
زمین تجاری
فروش زمین کمربندی نوشهر تجاری مسکونی 880000000 تومان
زمین: 750 متر کاربری: مسکونی تجاری مالکیت: سند مشاء
کد ملک: f-549
فروش زمین بر اصلی کمربندی 450 متری 1200000000 تومان
زمین: ۴۵۰ متر کاربری: مالکیت: شش دانگ
کد ملک: f-547
فروش زمین بر اصلی کمربندی 4800000000 تومان
زمین: ۸۰۰۰ متر کاربری: مالکیت: بنچاق
کد ملک: f-526
زمین تجاری
فروش زمین کمربندی نوشهر 1050000000 تومان
زمین: 430 متر کاربری: مالکیت: فاقد سند
کد ملک: f-507
زمین تجاری
1260mزمین تجاری براتوبان اصلی سنددار 1900000000 تومان
زمین: 1260 متر کاربری: مالکیت: شش دانگ
کد ملک: f-201
معاوضه با تهران
زمین فروشی ارزان در کمربندی نوشهر 850000000 تومان
زمین: 1500 متر کاربری: ندارد مالکیت: شش دانگ
کد ملک: f-187
معاوضه با تهران
فروش زمین برکمربندی نوشهر چالوس 3500000000 تومان
زمین: 5000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند

کانال املاک مسکن