بروزرسانی یکشنبه - ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
کد ملک: f-846
ویلا با سند
ویلا دوبلکس مزگاه نوشهر 200 متری 1800000000 تومان
زمین: 600 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 8 سال ساخت
کد ملک: f-845
ویلا شهرک نوروزی مزگاه ویو جنگل 2900000000 تومان
زمین: 1100 متر بنا: 300 متر 3 خواب 2 سرویس 17 سال ساخت
کد ملک: f-843
ویلا باغ شمال مزگاه 700 متری 1600000000 تومان
زمین: 700 متر بنا: 170 متر 3 خواب 2 سرویس 17 سال ساخت
کد ملک: f-834
ویلا فروشی نوشهر مزگاه پشتوان 200 متری 1200000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 200 متر 3 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-830
فروش فوری ویلا مزگاه نوشهر کلاگر 1800000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-814
ویلا نوساز
ویلا 330 متری پنج خوابه مزگاه 1700000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 330 متر 5 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-812
ویلا نوساز
ویلا 210 متری مزگاه نوشهر 1200000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 210 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-791
ویلا سه خوابه
ویلا 220 متری نوساز مزگاه شمال نوشهر 950000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 210 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-790
ویلا نوساز
ویلا فروش 220 متری سه خوابه مزگاه 1350000000 تومان
زمین: 360 متر بنا: 220 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-789
ویلا نوساز
ویلا 250 متری چهار خوابه مزگاه 1500000000 تومان
زمین: 460 متر بنا: 250 متر 4 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-788
ویلا باغچه 210 متری مزگاه نوشهر 450000000 تومان
زمین: 210 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 9 سال ساخت
کد ملک: f-781
معاوضه با ماشین
ویلا کلنگی شهرک پشتوان مزگاه نوشهر 440000000 تومان
زمین: 170 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 30 سال ساخت
کد ملک: f-780
ویلا 170 متری مزگاه نوشهر 1100000000 تومان
زمین: 340 متر بنا: 170 متر 3 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-779
ویلا دو واحده
ویلا 186 متری دو واحده مزگاه نوشهر 660000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 186 متر 2 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
کد ملک: f-778
ویلا مبله
ویلا فلت 200 متری مزگاه نوشهر 550000000 تومان
زمین: 240 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 10 سال ساخت
کد ملک: f-759
ویلا سه خوابه
ویلا شهرکی مزگاه نوشهر منطقه توریستی 750000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-757
ویلا شهرکی
فروش ویلا مبله مزگاه شمال نوشهر 620000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 190 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-755
خرید ویلا فلت منطقه توریستی مزگاه 600000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 10 سال ساخت
کد ملک: f-748
ویلا جنگلی
ویلا فروشی نزدیک جنگل 400 متری 1450000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 300 متر 5 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-745
ویلا شمال
ویلا تریبلکس پنج خوابه منطقه توریستی مزگاه 1500000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 300 متر 5 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-744
ویلا جنگلی
فروش ویلا باغ شمال نوشهر 10000000000 تومان
زمین: 4000 متر بنا: 100 متر 7 خواب 5 سرویس 7 سال ساخت
کد ملک: f-748
ویلا پای کوه
فروش ویلا شمال نوشهر 5500000000 تومان
زمین: 5000 متر بنا: 800 متر 5 خواب 6 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-742
ویلا جنگلی شمال نوشهر منطقه توریستی مزگاه 1300000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 250 متر 3 خواب 2 سرویس 4 سال ساخت
کد ملک: f-734
ویلا جنگلی
ویلا جنگلی نوشهر مزگاه نوشهر 2500000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 400 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-733
ویلا نوساز
فروش ویلا جنگلی مزگاه نوشهر 1200000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 204 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-732
ویلا مبله
فروش ویلا مبله مزگاه نوشهر توریستی 550000000 تومان
زمین: 274 متر بنا: 165 متر 3 خواب 2 سرویس 4 سال ساخت
کد ملک: f-717
فروش ویلا ویو جنگل مزگاه نوشهر 850000000 تومان
زمین: 340 متر بنا: 220 متر 2 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-716
فروش ویلا سوپر لوکس جنگلی نوشهر 1200000000 تومان
زمین: 316 متر بنا: 300 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-715
فروش ویلا لاکچری 450 متری نوشهر 2500000000 تومان
زمین: 630 متر بنا: 450 متر 4 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-673
فروش ویلا شهرکی مبله مزگاه نوشهر 1600000000 تومان
زمین: 440 متر بنا: 330 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-656
ویلای دو خوابه
فروش ویلای دوبلکس 300 متری مزگاه 450000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 150 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-655
ویلا سه خوابه مزگاه باغچه باغ ویو جنگل 550000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 175 متر 3 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-541
ویلای فروشی در نوشهر - مزگاه 500000000 تومان
زمین: ۴۰۰ متر بنا: ۲۰۰ متر ۳ خواب ۱ سرویس ۳ سال ساخت
کد ملک: f-565
ویلای فروشی در نوشهر - مزگاه شمال 800000000 تومان
زمین: ۴۰۰متر متر بنا: ۲۰۰ متر ۳ خواب ۱ سرویس ۳سال سال ساخت
کد ملک: f-485
ویلا شرایطی
ویلا فروش فوری مزگاه شهرک پشتوان 500000000 تومان
زمین: 290 متر بنا: 160 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-484
ویلا نوساز
فروش ویلا شهرک پشتوان مزگاه 450000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-339
معاوضه می شود
فروش ویلا در مزگاه نوشهر 350 متری 790000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 180 متر 3 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-262
ویلای نوساز
فروش ویلا نوساز در شمال مزگا نوشهر 650000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 160 متر 2 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-252
ویلا شهرکی
فروش ویلای شهرکی در مزگا نوشهر مازندران 550000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 120 متر 2 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-250
ویلا نوساز
فروش ویلای نوساز در شمال مزگا 620000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 205 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-148
فروش ویلا در شهرک نوروزی مزگا 320000000 تومان
زمین: 225 متر بنا: 170 متر 3 خواب 2 سرویس 6 سال ساخت
کد ملک: f-125
فروش ویلا در مزگاه کلاگر 600000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 190 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
کد ملک: f-123
فروش ویلا در مزگاه شهرک نوروزی 850000000 تومان
زمین: 206 متر بنا: 155 متر 2 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-120
فروش ویلای نوساز در شمال 350000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 138 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
کد ملک: f-118
ویلا جنگلی
خرید ویلا در شمال مزگاه نوشهر 2100000000 تومان
زمین: 2700 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
کد ملک: f-107
ویلا فروشی در منطقه مزگا نوشهر 665000000 تومان
زمین: 900 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 11 سال ساخت
کد ملک: f-104
فروش ویلای سه خوابه در نوشهر مزگاه 330000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 180 متر 3 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-102
ویلا فروشی در مزگاه نوشهر 175 متری 820000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 175 متر 3 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-100
فروش ویلای شیک در منطقه مزگاه نوشهر 760000000 تومان
زمین: 267 متر بنا: 260 متر 4 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-79
فروش ویلای دوبلکس در مزگاه نوشهر 950000000 تومان
زمین: 746 متر بنا: 185 متر 3 خواب 2 سرویس 14 سال ساخت
کد ملک: f-53
ویلا فلت
خرید ویلا در کلاگر مزگاه نوشهر 920000000 تومان
زمین: 370 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 11 سال ساخت
کد ملک: f-32
ویلا نوساز
فروش ویلا در شمال نوشهر 650000000 تومان
زمین: 270 متر بنا: 220 متر 4 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-13
ویلا نوساز
فروش ویلا در مازندران نوشهر 220 متری 750000000 تومان
زمین: 270 متر بنا: 220 متر 4 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-3
ویلا سه خوابه
فروش ویلای شیک در مزگا نوشهر 520000000 تومان
زمین: 228 متر بنا: 150 متر 3 خواب 2 سرویس 4 سال ساخت
کد ملک: f-2
ویلا نوساز
فروش ویلا جنگلی مزگا نوشهر 300 متری 900000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 5 سال ساخت

کانال املاک مسکن