بروزرسانی پنج شنبه - ۱۹ دی ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با فروش ویلا دو خوابه در انارور نوشهر
کد ملک: f-378
ویلا شهرکی
فروش ویلا دو خوابه در انارور نوشهر 340000000 تومان
زمین: 375 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 15 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا دو خوابه دوبلکس در نوشهر
کد ملک: f-345
دو خوابه
ویلا دو خوابه دوبلکس در نوشهر 990000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 145 متر 2 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا شهرک کتی نوشهر 330 متری
کد ملک: f-653
فروش ویلا شهرک کتی نوشهر 330 متری 750000000 تومان
زمین: 333 متر بنا: 330 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا اکازیون در انارور نوشهر
کد ملک: f-461
فروش ویلا اکازیون در انارور نوشهر 680000000 تومان
زمین: 330 متر بنا: 190 متر 4 خواب 3 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا شیک در انارور نوشهر
کد ملک: f-440
شهرک کتی
فروش ویلا شیک در انارور نوشهر 760000000 تومان
زمین: 380 متر بنا: 300 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا نوساز در انارور نوشهر
کد ملک: f-435
ویلا شهرکی
فروش ویلا نوساز در انارور نوشهر 280000000 تومان
زمین: 210 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا ارزان در انارور نوشهر
کد ملک: f-390
فروش ویلا ارزان در انارور نوشهر 295000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا لوکس در انارور نوشهر
کد ملک: f-386
ویلا نوساز
فروش ویلا لوکس در انارور نوشهر 620000000 تومان
زمین: 278 متر بنا: 250 متر 3 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دو طبقه در انارور نوشهر
کد ملک: f-356
شهرک کتی
فروش ویلا دو طبقه در انارور نوشهر 500000000 تومان
زمین: 360 متر بنا: 350 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در انارور نوشهر
کد ملک: f-352
شهرک کتی
فروش ویلا در انارور نوشهر 280000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا مدرن در شهرک کتی  نوشهر
کد ملک: f-251
معاوضه می شود
فروش ویلا مدرن در شهرک کتی نوشهر 450000000 تومان
زمین: 375 متر بنا: 340 متر 4 خواب 3 سرویس 1395 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا فروشی در انارور داخل شهرک نوشهر
کد ملک: f-92
ویلا فروشی در انارور داخل شهرک نوشهر 520000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 216 متر 3 خواب 2 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش مجتمع ویلایی در انارور نوشهر
کد ملک: f-48
فروش مجتمع ویلایی در انارور نوشهر 350000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 217 متر 3 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت

کانال املاک مسکن